Законодателство


Новият закон за енергетиката превръща инвестицията в соларни системи в сигурно и печелившо капиталовложение. Той гарантира високи изкупни цени за ел. енергия, генерирана от фотоволтаици. Енергоразпределителното предприятие по местонахождение на соларната система се задължава да изкупува ел. енергия произведена от вашата фотоволтаична система за периода на експлоатация на системата (периода на експлоатация на соларните модули възлиза на над 25-30 години).
Това ви дава възможност да възвърнете многократно инвестицията си. Чети закона тук

Фотоволтаичните системи са изгодна инвестиция, когато:

  • Искате да вложите определена сума в един сигурен и печеливш източник, като същевременно допринасяте за опазването на околната среда не само за настоящите, но и за бъдещите поколения.

  • Искате да добавите към къщата или жилището си една малка електроцентрала, която ще Ви осигури и един допълнителен доход. По този начин превръщате една част от имота ви - покрива, който в най-добрия случай бива използван за закрепване на сателитна чиния - в печеливш източник на средства.

  • Искате да се възползвате от новия закон за енергетиката и да спечелите от поощтрителните цени осигурени от държавата.


Във всички случаи инвестицията се възвръща, без да се налага сами да влагате усилия.