Услуги

Ива Сънрайз предлага следните проектантски и консултантски услуги във сферата на фотоволтаиката:

 • Одитиране на инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) от експертен персонал.

 • Изготвяне на технически и работни проекти за изграждане на ФЕЦ, които включват всички необходими електро-конструктивни проектантски части - като напр. чертежи на общото разположение на модулите и на стринговете, ел. схеми, монтажни планове, изчисление на статиката на носещата конструкция и др.
 • Изготвяне на инвестиционнен проект по смисъла на наредба № 4 от 21. Май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 • Изчерпателна документация на съоражението.

 • Като независими експерти можем да Ви предложим също така консултации по всички технически въпроси свързани с ФЕЦ - преди и по време на изграждане, както и в процеса на експлоатация.


  Най-трудната стъпка в процеса от кандидатстването, одобрението, изпълнението и отчетността на подаденото проектно предложение е изпълнението на проекта. Това е критичен етап, тъй като от изпълнението се определя и финалното плащане, т.е. реалното финансиране, което ще получите по съответната програма.

  Ние можем да :


  - определим какви финансиращи програми са подходящи за Вас ;


  -опишем стъпките,които трябва да предприемете,за да подготвите своето предложение за кандидатстване ;


  -подготвим презентация пред Вас , за възможностите и необходимите действия ,който трябва да предприемете ;


  -окажем съдействие за съфинансиране от европейски фондове , банки и други финансови институций .